Mungkin ini jawapan yang dicari

August 23, 2011


Kenapa aku diuji sebegini rupa?

"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta", (Surah Al-Ankabut, ayat 2-3).

Kenapa aku tidak mendapat apa yang aku idam-idamkan selama ini?

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui", (Surah Al-Baqarah, ayat 216).

Kenapa aku harus menghadapi ujian seberat ini?

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya", (Surah Al-Baqarah, ayat 286).
Aku rasa sungguh kecewa dengan semua ini.

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman", (Surah Al-Imran, ayat 139).


Bagaimanakah aku harus menghadapi semua ini?

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung", (Surah Al-Imran, ayat 200).

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk", (Surah Al-Baqarah, ayat 45).

Apa yang aku dapat daripada semua yang terjadi ini?

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka", (Surah At-Taubah, ayat 111).

Kepada siapa aku harus berharap?

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal", (Surah At-Taubah, ayat 129).

Aku tak dapat bertahan lagi!!

"..dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir", (Surah Yusuf, ayat 87).


You Might Also Like

0 Comments

Speak now or forever hold your peace.